Origami, FW0708

photographer Roman Shyshak.

Model Tanya Chubko, Dasha Semenska, Khrystyna Vasylyshyn.